Fysioterapi

Fysioterapi er undersøkelse, forebygging og behandling av muskel- og skjelettapparatet. Vi utfører ulike behandlingsformer som bløtdelsbehandling, tøyninger, leddmobilisering, treningsterapi, triggerpunktsbehandling med nåler, elektroterapi, traksjonsbehandling av ledd og treningsveiledning.

Fysioterapeuter behandler og veileder trening etter skader, brudd, før og etter operasjoner, ved kroniske nevrologiske sykdommer, revmatoid artritt, slitasjeskader/artrose, under svangerskap og etter fødsel. Våre fysioterapeuter har bred erfaring med muskel- og skjelettplager.     

All behandling er basert på grundig undersøkelse med supplerende røntgenologisk utredning ved behov. 

Vi tilbyr fysioterapi fra både fysioterapeuter og mensendieckfysioterapeuter. Hver fysioterapeut jobber på sin måte selv om vi har felles retningslinjer på mange områder. Klikk på "mensendieck" for å lese mer om hva mensendieckfysioterapi er.  

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering