Inger Fretland

Fysioterapeut 

Kontor: 22 02 11 80

inger.fretland@ullevaltasen.no

 

  

 

Utdanning/Kurs: 

- Idrettsutdanning ved Høgskolen i Telemark, Bø, 1992

- Mensendieckutdanning ved Høgskolen i Oslo, 1997

- Videreutdanning i psykisk helsearbeid, 2004 og 2005

- Videreutdanning i Fysisk Aktivitet

- Idrettsfysioterapi Trinn 3

- Kinesiotaping Trinn 3

- FMS: Functional Movement Screening

- RedCord Neuracbehandling

- Aktiv med Artrose + en rekke andre kurs innenfor rehabilitering

 

Arbeidserfaring:

Lang erfaring innen fysisk aktivitet og helse. Jobbet mange år ved Sikkerhetspsykiatrisk avd på OUS Gaustad, og ved Stadion Fysikalske Institutt på Kjelsås, som ansvarlig for treningsavdelingen der. 

 

Interesser:

- Forebygging og rehabilitering

- Aktiv med Artrose

- Treningsveileder og gruppeinstruksjon generelt

- Kinesiotape

- Idrettsfysioterapi

- Redcord slyngetrening

- Testing av ditt funksjonsnivå: fysisk aktiv, mosjonist og/eller idrettsutøver utfra Functional Movement System. 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering