Gruppetimeplan høst 2017

16.oktober - 22.desember**

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

     

07.30
PT-Gruppe
Kristine
 
08.45
Aerobic
Eva-Lill 
 09.00
Aktiv Artrose
Inger F
09.00
Aerobic
Wenche 
08.45
Hofte-kne
Inger F 

09.00
Aerobic
Eva-Lill

 

 09.45
Mensendieck
Cathrine 

10.00
Hofte-kne
Inger F

 10.00
Bosu
 Wenche 

  09.45
Mensendieck
Kristine

 

10.00*
Lørdagsmix
Rullering

 11.00
Mensendieck
Cathrine

11.00
Mensendieck
Kristine 

11.00
Mensendieck
Marit
11.00
Mensendieck
Kristine
   

 

12.30
Barseltrening
nybegynnere

Cathrine  

12.00
Frisklivsgruppe
Nahid 

12.30
Senior
Nahid

 

 

 

     13.30
Balansegruppe
Inger F
   

 14.00
Rehabilitering
Inger F

 14.00
Balansetrening
Inger F 

14.00
Balansetrening
Inger F

 

 

 

15.00
Nevrologigruppe
Cathrine 

 

 15.00
Osteoporose
Nahid

 

 

 

 

 

 16.00
Ungdomsgruppe
Inger F 

 

 

 

 17.00
Qigong
Birgit 

17.10
Rygg-
trening

Kristine

17.00
PT-Gruppe
Simen 

17.30
Pilates & Stretching
Stine/Kristine

 

 

18.30*
Aerobic
Camilla 

 18.00
Zumba
 Stefie

18.00
Yoga
Frida 

18.30*
Step & styrke
Angelique 

 

 

19.45
Stabilitet & Stretching
Renate

19.15*
Aerobic
Kirsti 

 

 

 18.30
Motbakkeløp
Mathias

 

20.00 
PT-gruppe
Mathias

 

   


*70 min, resterende timer 60 min.
**Timeplan med forbehold om endringer.

Lav
intensitet

Moderat
intensitet

 Høy
intensitet

 Kurs: 
Egen pris, oppstart og påmelding

Timer med fysioterapeut (Driftsavtale)

Lørdagsrulleringer står på egen liste.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering