Akupunktur


Akupunktur er blitt brukt som behandlingsform i over 2000 år, og har sin opprinnelse fra Kina. Det brukes sterile engangsnåler som plasseres på spesifikke punkter på kroppen for å behandle indre eller ytre plager. En helhetlig vurdering av pasientens plager og symptomer gir grunnlag for akupunktørens valg av punkter. Hver pasient får en individuelt tilpasset behandling ut ifra hva årsaken til plagene deres er. Hensikten er å fremme kroppens egen evne til å lege seg selv.

Norges Helsehøyskole er den eneste skolen i Norden som tilbyr en bachelorgrad i akupunktur. Ved denne utdanningen inngår også et grunnstudium i medisin. Dette vil sikre akupunktørens kunnskap om anatomi og fysiologi, og dermed gi en trygg behandling. 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering