Bakgrunn for avtale/driftstilskudd

I 1986 vedtok Stortinget Lov om Primærhelsetjenesten. Antall driftstilskudd er begrenset.

Les mer >
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering