Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

I undersøkelsen kan manuellterapeuten rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også skrive ut sykmeldinger.

 

Hvordan blir man manuellterapeut?

Det tar sju år å bli utdannet manuellterapeut.

4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste).
1 års praksis
Forskningsmetode (tilsvarende 9 studiepoeng). 
Manuellterapiutdanningen i Norge er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen.
Man kan også ta manuellterapiutdanning i utlandet

Kilde: manuellterapi.no.

Barnemanuellterapi

Interesserte manuellterapeuter i Norge har i de senere årene tilegnet seg mer kunnskap og erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn og barn med asymmetri. Vår manuellterapeut Kjetil Berthelsen har interesse og erfaring som behandler for barn. Les mer om assymetri i nakke i manuellterapeut foreningens brosjyre 

Bestill time hos Kjetil via online booking 

Forskningsbasert manuellterapi

De metodene manuellterapeuter benytter seg av er vitenskapelig dokumenterte. Professor Anne M. Mengshoel og doktorgradsstipendiat Kjersti Storheim har utarbeidet en litteraturoversikt som viser dokumentasjonen på tiltak benyttet av manuellterapeuter. Dokumentasjon av tiltak benyttet av manuellterapeuter - en litteraturoversikt.Idium Portalserver 3.0idium webpublisering