Tren i et kompetanserikt og hyggelig miljø!

Våre lokaler er lyse og trivelige med tilgjengelig og god kompetanse. 

Vi tilbyr både innendørstrening og utendørstrening.
 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering