Bosutime

Timen inneholder styrke- og balanseøvelser på bosu.

Timen utfordrer balansen på en snill måte, og passer for alle.

Røde timer  - moderat intensitet
Grønne timer  - høy intensitet

 

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering