Minimal risiko for forverring, dvs 1 til 3,7 millioner sjanse for forverring, men gode sjanser for forbedring

SAFETY OF SPINAL MANIPULATION IN THE TREATMENT OF LUMBAR DISK HERNIATIONS:

Denne fagartikkelen er en oppsummering av forskning på behandling av prolapspasienter som får manipulasjon som en del av behandlingen. Hensikten med studien var å avdekke hvor stor risikoen var for å få en klinisk forverret tilstand som følge av behandlingen. Det viser seg å være minimal, eller man kan kanskje heller si mikroskopisk risiko forbundet med den behandlingen, som også manuellterapeuter tilbyr. Det var mindre enn 1 til 3,7 millioners sjanse for å få en forverret tilstand. Studien sammenlignet faren for forverring av tilstanden også ved kirurgi og ved bruk av smertestillende medikamenter (NSAIDS) og konklusjonen ble en anbefaling av konservativ behandling med manipulasjon på grunn av det overbevisende tallmaterialet som viste at dette er en meget trygg behandlingsform. Dette er gledelig for våre pasienter og spesielt fordi noen kan være uvant med behandlingsformen.