Fysioterapeut behandler pasient

Fysioterapi er undersøkelse, forebygging og behandling av muskel- og skjelettapparatet. Fysioterapeuten gjennomfører blant annet treningsterapi, leddmobilisering, trykkbølgebehandling, triggerpunktsbehandling med nåler, traksjonsbehandling av ledd og ulike former for massasje.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er undersøkelse, forebygging og behandling av muskel- og skjelettapparatet. Fysioterapeuten gjennomfører blant annet treningsterapi, leddmobilisering, trykkbølgebehandling, triggerpunktsbehandling med nåler, traksjonsbehandling av ledd og ulike former for massasje.

Vi har fysioterapeuter med bred kompetanse. De behandler og veileder flere plager/skader. Blant annet overbelastning i sener og ledd, før og etter operasjoner, nevrologiske sykdommer, revmatiske sykdommer, slitasjeskader/artrose, brudd, svangerskap, og bekkenplager etter fødsel. Våre fysioterapeuter har bred erfaring med muskel- og skjelettplager.

Vi tilbyr fysioterapi fra både fysioterapeuter og mensendieckfysioterapeuter. Hver fysioterapeut jobber på sin måte med felles retningslinjer. Alle våre fysioterapeuter er autorisert helsepersonell.

Hvordan er første konsultasjon hos en fysioterapeut?

Første konsultasjon begynner med en samtale om din opplevelse av plagen/skaden. Fysioterapeuten gjennomfører deretter en grundig og tilpasset undersøkelse med bakgrunn i din helsehistorie/anamnese. Videre utarbeider fysioterapeuten i samarbeid med deg som pasient en behandlingsplan. Denne planen styres av din målsetning i samråd med fysioterapeutens faglige vurdering. Videre er behandlingsforløpet et samarbeid mellom deg og behandler.

Spørsmål og svar

1) Må man bli henvist fra lege og ha rekvisisjon før man bestiller time hos fysioterapeut?

Svar: Det er ikke nødvendig å oppsøke lege før man bestiller time hos fysioterapeut med eller uten driftstilskudd.

2) Hvor lang tid tar første undersøkelse hos fysioterapeuten?

Svar: Normal tid for undersøkelse er fra 45 min til 60 min.

3) Er det noe spesielt jeg bør ha med meg eller på meg når jeg skal til undersøkelse og behandling?

Svar: Man må være forberedt på at man må kle av seg til man står i undertøyet. Om ønskelig kan man ta med en shorts. Treningstøy kan være aktuelt for den neste timen og da får du beskjed om dette.

4) Hva koster en time hos fysioterapeut?

Svar: Vi har fysioterapeuter med og uten driftsavtale. Fysioterapeuter uten driftsavtale har kort ventetid og kan tilby time raskt. Fysioterapeuter med driftsavtale kan ha noe lengre ventetid og følger ulike takster.

Undersøkelse   Behandling 
Fysioterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Fysioterapeut u/driftsavtale 750,- 470,-
Manuellterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Manuellterapeut og
fysioterapeutspesialist u/driftsavtale
850,- 520,-

 

Grunnlag for prisene er Norsk fysioterapeutforbund (NFF) sin takstplakat og evt. tillegg.

Avtalte, ikke benyttede timer, må betales i sin helhet dersom de ikke er avbestilt innen 24 timer før.