Klinisk ernæringsfysiolog med Online booking

Telefon:
48265890
Epostadresse:
anne.hoyer@ullevaltasen.no

Interesse/ spesialisering:
Anne har bred erfaring med kostholdsveiledning innenfor en rekke sykdommer og tilstander. Dette gjelder blant annet kostveiledning innen mage- tarmplager som irritabel tarmsyndrom og inflammatorisk tarmsykdom, revmatiske lidelser, etter endt kreftbehandling, under-/feilernæring spiseforstyrrelser og vektreduksjon. Videre tilbys kostveiledning for forebygging av hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Ved siden av jobber Anne som klinisk ernæringsfysiolog ved Rikshospitalet.

Utdanning:
Fullførte 5-årig profesjonsstudie i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo i 2016
Basisår i idrettsvitenskap, Norges idrettshøyskole (2010-2011)

Arbeidserfaring:
Klinisk ernæringsfysiolog ved Ullevål og Tåsen fysioterapi og trening (fra 2019)
Seksjon for klinisk ernæring, Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet (fra 2017 – nåværende jobb)
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Østfold (2016-2017)