Psykomotorisk fysioterapeut

10 % Privatpraktiserende

Kurs/utdanning:
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi (siden 2007)
Ph.d. fra Norges Idrettshøyskole (1994)

Liv-Jorunn jobber med ulike kroppslige plager, ofte relatert til kroppslig anspenthet, høyt stressnivå, langvarige smertetilstander eller ulike former for pustebesvær hos idrettsutøvere (inkludert EILO).

Hun har bred erfaring med personer som har forstrukket seg, idrettsutøvere og andre som strever med en anstrengt pust eller et ikke fungerende pustemønster, krevende livserfaringer og psykologiske tilstander som kan sette seg i kroppen, samt med spiseforstyrrelser. Tar i mot forsikringspasienter.

Jobber ellers som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag. Har ikke driftsavtale.

Ta kontakt pr telefon for å avtale time: tlf. 932 26 091