Bilde av manuellterapeut Kjetil Berthelsen

Manuellterapeut m/avtale

Telefon:
40 23 82 77
Epostadresse:
kjetil.berthelsen@ullevaltasen.no

Utdanning: Klinisk mastergrad i manuellterapi UIB 2005-2007.
Bestått eksamen etter 3 kurs i ultralyddiagnostikk v/manuellterapeutenes servicekontor 2013.
Bestått eksamen i injeksjonsterapi for manuellterapeuter i regi av Universitetet i Bergen 2013.
Manuellterapeut, Spesialist MNMF 21/9 – 2010

Triggerpunktbehandling med nåler, trinn 1 og 2 «dry needling» 2007-2010.
Barnemanuellterapikurs: behandling av spedbarn med asymmetrisk bevegelsesutvikling 2007-2011.
2. året av en Bachelorgrad Norges Idrettshøyskole NIH 2004-2005 med bl.a. idrettspsykologi m.m.
Utdannet som fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo 1992.  

Arbeidserfaring: Kjetil praktiserer som manuellterapeut med primærkontaktoppgaver (direkte time uten henvisning fra lege) ved Ullevål og Tåsen fysioterapi og trening AS.
Han har en 75 % driftsavtale med Nordre Aker bydel.
10 års praksis som privatpraktiserende fysioterapeut ved Ullevål og Tåsen fysioterapi og trening.
Fysioterapeut ved Lovisenberg sykehus på kirurgisk avdeling.
Kommunefysioterapeut på Kongsberg med ansvar for barnefysioterapi i barnehage og skole.
Fysioterapeut ved rehabiliteringssenter ved Vikersund kurbad og Hokksund kurbad.

Interesseområder/spesialisering: Alle plager i muskel/skjelett- og nervesystemet er i utgangspunktet mitt arbeidsområde.
Kjetil legger stor vekt på å gjøre en grundig utredning av pasienters plager. Han har tatt i bruk ultralyddiagnostikk som et nyttig hjelpemiddel for å kunne stille en nøyaktig diagnose. I tillegg henviser han til annen bildediagnostikk, legespesialist, nevrolog, nevrografi, kirurgisk vurdering etc. ved behov for ytterligere utredning.
Sykmelding i inntil 12 uker kan også være aktuelt for noen av pasientene som en del av behandlingen. Han prioriterer å ta inn pasienter med akutt nakke- og ryggsmerter og akutt forverring av kjent plager.

Som behandling er manipulasjon og leddmobilisering sendtralt og som et godt supplement benytter Kjetil triggerpunktbehandling med nåler. Senelidelser som «musearm» behandler han også med «weet needling», dvs. nålebehandling men med samtidig bruk av lokalbedøvelse, samt tøyning og eksentrisk trening. Smertetilstander i skulder og hofte behandler jeg med trening, øvelser og leddbehandling, og hvis det er behov for det, med ultralydveiledet injeksjonsbehandling. Lokalbedøvelse/Smerteblokkade kan benyttes for å stille en sikker diagnose og som er utgangspunkt for en riktig lokalisering med kortisoninjeksjon. Dette kan være i forbindelse med «Frozen Shoulder», slimposebetennelse (bursitt), leddbetennelse eller ved «senebetennelse» i skulder, hofte, kne, ankel, albue og hånd. Kjetil samarbeider alltid med pasientens fastlege hvis det er aktuelt å benytte injeksjonsterapi. Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Treniing har 3 manuellterapeuter med kompetanse innen ultralydveiledet injeksjonsterapi og prøver alltid å være to til stede ved slik behandling.

Kjetil behandler barn og spedbarn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet og samarbeider med Nordre Aker bydels barnefysioterapeuter og helsestasjonen. Barn trenger ikke henvisning og har fri behandling. Han har også lang erfaring med behandling av hofte- og bekkensmerter.

Forskning: Kjetil har deltatt i forskningsstudien COPE som intervensjonskliniker for pasienter med korsrygssmerter og med vekt på å undervise pasienten om smerte og smertemekanismer.

Mediedekning: Intervju med Kjetil Berthelsen om manuellterapi i Ryggforeningens blad ”Ryggstøtten”.