En dansk studie viser at korsryggpasienter med langvarige smerter med modickske forandringer fikk en smertereduksjon når de fikk antibiotica. Modicske forandringer er beskrevet som signalforandringer i virvelen i forbindelse med skivedegenerasjon. Det er funnet betennelse/inflammatorisk vev når man har tatt biopsi. Dette gjelder modic type 1 forandringer, mens det også finnes modic type 2 forandringer som er gult fettvev. Dette kan påvises på MR.

I studien fikk pasientene, fordelt i to grupper, behandling med enten placebo eller antibiotica i 100 dager. Gruppen som fikk antibiotica fikk signifikant bedre funksjon og lavere smertenivå, og forbedret målinger i form av blodprøver samt MR bilder. Dette var også tilfelle ved ett års kontroll. 

 

Lenke

Albert HB et al.: Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J 2013.