I 1986 vedtok Stortinget Lov om Primærhelsetjenesten. Antall driftstilskudd er begrenset.

Fysioterapi ble da en lovpålagt kommunal tjeneste. Private tjenester ble finansiert med driftstilskudd.

Dette var i hovedårsak for å gi en landsdekkende tjeneste. I dag gir driftstilskudd også rett til avtale med NAV.

Antall driftstilskudd er begrenset. Senere utdannede fysioterapeuter må i dag jobbe uten driftstilskudd og avtale med NAV. Dette innebærer at pasienten må betale hele egenandelen selv.

Våre fysioterapeuter uten driftstilskudd har god erfaring og jobber forøvrig på lik linje som terapeuter med tilskudd.