Bedriftsavtale

Muskel- og skjelettlidelser utgjør halvparten av sykefraværet i Norge. Plagene er ofte et resultat av ensidige og/eller statiske arbeidsstillinger, ugunstig belastning over tid og stress.
Riktig behandling og rask intervensjon når behovet oppstår er avgjørende for den videre utviklingen. Behandling er «billig», mens sykemelding er «dyrt»!

Vi kommer gjerne ut til din bedrift. Vi tilbyr tiltak for både forebygging, behandling og vedlikeholdsbehandling.

  • Vurdering og tilrettelegging for den enkelte ansatte
  • Tilpasset undervisning med praktiske råd i forhold til muskelsmerter i rygg eller nakke/skulder for å redusere og forebygge belastningskader
  • Behandling på arbeidsplassen – ingen reisevei for de ansatte
  • Tilpasset gruppetrening på arbeidsplassen i forhold til kartlagt behov både med tanke på forebygging og vedlikeholdsbehandling.