Bosutime

Timen inneholder styrke- og balanseøvelser på bosu.

Timen utfordrer balansen på en snill måte, og passer for alle.

Røde timer  – moderat intensitet
Grønne timer  – høy intensitet