Mensendieckfysioterapeut / instruktør

Kontor: 22 02 11 80 / 479 31 042

Timebestilling på nett

cathrine.reiersen@ullevaltasen.no

 

Cathrine Reiersen 

Utdanning: Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck fra Høyskolen i Oslo 2004, Grunnfag medisin 1999. Har kurs i Triggerpunktbehandling med nåler (IMS), behandling av bekkenrelaterte plager med Britt Stuge, SET slyngebehandling/trening fra Redcord, manuellterapikurs lumbal, bekken og hofte fra NFF, Kinesiotaping trinn 1, Alignment «Motor controll skulder».

Arbeidserfaring: Har jobbet ved Ullevål og Tåsen Fysioterapi pg Trening i syv år som fysioterapeut, instruktør og treningsveileder. Har tidligere jobbet med forebygging og motorisk trening for barn i skole og barnehage. Vært ansvarlig for svangerskapskurs med fokus på ergonomi og treningsveiledning for gravide og barsel i kommunehelsetjenesten. Ledet bassengtrening for gravide og reumatikere. Har også jobbet som fysioterapeut og treningsveileder ved NIMI Slemmestad.

Interesse/spesialisering: Har lang erfaring med rygg, hofte- og bekkenrelaterte plager. Leder barseltrening og gupper i mensendieck. Jobber også mye med arm og skuldersmerter, idrettsrelaterte kneplager og fotproblematikk.