Fysioterapi er i konstant utvikling.

Vi baserer vår behandling på naturvitenskapelig forskning og erfaringbasert kunnskap. Vi søker  til enhver tid å være oppdatert på den siste faglige utvikling.