Forskningsbasert manuellterapi

De metodene manuellterapeuter benytter seg av er vitenskapelig dokumenterte. Professor Anne M. Mengshoel og doktorgradsstipendiat Kjersti Storheim har utarbeidet en litteraturoversikt som viser dokumentasjonen på tiltak benyttet av manuellterapeuter.

Antibiotika effektivt mot Modicske forandringer
En dansk studie viser at korsryggpasienter med langvarige smerter med modickske forandringer fikk en smertereduksjon når de fikk antibiotica. Modicske forandringer er beskrevet som signalforandringer i virvelen i forbindelse med skivedegenerasjon. Det er funnet betennelse/inflammatorisk vev når man har tatt biopsi. Dette gjelder modic type 1 forandringer, mens det også finnes modic type 2 forandringer som er gult fettvev. Dette kan påvises på MR.

I studien fikk pasientene, fordelt i to grupper, behandling med enten placebo eller antibiotica i 100 dager. Gruppen som fikk antibiotica fikk signifikant bedre funksjon og lavere smertenivå, og forbedret målinger i form av blodprøver samt MR bilder. Dette var også tilfelle ved ett års kontroll.

Lenke

Albert HB et al.: Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J 2013.

IS ledd plager hos barn og unge
Mange barn og unges ryggsmerter kan skyldes feilstilling i bekkenet. Den gode nyheten er at det er ofte bare nødvendig med en leddbehandling for å bli kvitt smertene.

I en studie som omhandler iliosacralleddsmerter hos barn og ungdom, har Ivan Stoey m fl undersøkt effekten av manuell ledd behandling hos 48 barn/unge med symptomer fra Iliosacralleddene. Hos voksne har 13 – 27 % av alle med korsryggplager sitt utspring i nedsatt funksjon og smerter fra iliosacralleddene (IS ledd). Hos barn finnes det ikke noen god forskning på forekomsten. Bekkenringen er ikke ferdig utviklet hos barn og er utsatt for feilstillinger i bekkenleddene. Mange unge utøvere utsettes for repetitivt stress i forhold til bekkenet og i noen tilfeller kan selv et mini traume kan føre til vedvarende smerte som kan fremstå som smerter som stråler ut i beinet (radikulopati). 48 barn med smerter i ryggen som ble vurdert til å komme fra bekkenleddene fordi de var i en feilstilling fikk behandling i form av manuell korrigering av leddfunksjon og øvelser. 80% hadde en vedvarende bedring i forhold til smertene etter kun en behandling. Ofte kan det være vanskelig å finne eksakt årsak til ryggplager, men hvis man mistenker at iliosacralleddene er hovedårsaken til plagene så er manuell leddbehandling anbefalt som et effektiv tiltak som bør komme før videre utredning og kirurgi. Kilde: http://thejns.org/toc/ped.1/9/6 Ivan Stoey m. fl.

Skiveprolaps – manipulasjonsbehandling og sikkerhet
Minimal risiko for forverring, dvs 1 til 3,7 millioner sjanse for forverring, men gode sjanser for forbedring

SAFETY OF SPINAL MANIPULATION IN THE TREATMENT OF LUMBAR DISK HERNIATIONS:

Denne fagartikkelen er en oppsummering av forskning på behandling av prolapspasienter som får manipulasjon som en del av behandlingen. Hensikten med studien var å avdekke hvor stor risikoen var for å få en klinisk forverret tilstand som følge av behandlingen. Det viser seg å være minimal, eller man kan kanskje heller si mikroskopisk risiko forbundet med den behandlingen, som også manuellterapeuter tilbyr. Det var mindre enn 1 til 3,7 millioners sjanse for å få en forverret tilstand. Studien sammenlignet faren for forverring av tilstanden også ved kirurgi og ved bruk av smertestillende medikamenter (NSAIDS) og konklusjonen ble en anbefaling av konservativ behandling med manipulasjon på grunn av det overbevisende tallmaterialet som viste at dette er en meget trygg behandlingsform. Dette er gledelig for våre pasienter og spesielt fordi noen kan være uvant med behandlingsformen.