Ved første konsultasjon vil jeg spørre deg en rekke spørsmål i forhold til plagen du kommer med, og din generelle helsetilstand. Deretter vil jeg se på tungen din og ta pulsen din. Disse funnene sier noe om kroppens generelle tilstand og hjelper til for å kunne sette en kinesisk medisinsk diagnose. Ut ifra dette vil jeg velge akupunkturpunktene du vil få, eventuelt vurdere om du også trenger kopping eller triggerpunkter. Det er vanlig at man ligger og slapper av med nålene i ca. 30 minutter. Etter behandlingen vil jeg tilby veiledning i forhold til kosthold og livsstil hvis dette skulle være relevant. Denne timen varer i 60 minutter.

Ved oppfølgende behandlinger vil jeg spørre om forandringer i forhold til plagen du kom for, eventuelt andre symptomer du kan ha opplevd siden sist, ta pulsen din, og deretter sette nålene. Denne timen varer i ca 45 minutter.