Hodepine

Hodepine

Hodepine er en av de mest forekomne smertetilstandene og er en plage de aller fleste opplever i løpet av livet. Hodepine er som oftest ufarlig og kan være lokalisert til en eller begge sider av hodet. Hodepine kan av den enkelte beskrives og oppleves ulikt, eksempelvis trykkende, bankende eller skarp. Av ledsagende symptomer kan man oppleve lyd- og lysskyhet, kvalme og synsforstyrrelser.

Årsaker til hodepine kan være:

•       Stress/anspenthet

•       Muskelspenninger i nakke, kjeve, skuldre og øvre rygg

•       Hode- og nakkeskader

•       Overforbruk av medikamenter

•       Hormonelle årsaker, inkludert menstruasjon

•       Lite bevegelse og aktivitet

•       Redusert søvnkvalitet


Spenningshodepine
Spenningshodepine, eller tensjonshodepine, er en svært vanlig form for hodepine og forekommer hos de fleste. Den beskrives ofte som et stramt bånd eller en trang lue, som regel av trykkende karakter og kan sitte i hele hodet. Smertene er sjelden tilstede fra morgenen, øker på utover dagen og forverres som oftest ikke ved fysisk aktivitet. Lys- eller lydskyhet kan være til stede, men i mindre grad enn ved migrene.

Årsaken er oftest ukjent, men det er kjent at forekomsten av spenningshodepine er økt hos personer som er utsatt for stress, søvnmangel og psykiske spenninger. Økte spenninger i hode- og nakkemuskulaturen kan også være en årsak. I visse tilfeller kan smerter i muskulatur i hodet, nakke, hals og ansikt gi referert smerte til hode og gi lik hodepine som pasienten opplever. Statiske stillinger av nakke og hode, stølhet etter trening, anspenthet og stress kan være utløsende faktorer for smerter i muskulatur og spenningshodepine. Denne type hodepine kan vare fra minutter til dager, eller kan være kosntant til stede.

Nakkehodepine
Nakkehodepine blir også kalt cervikogen hodepine. Smertene starter som regel i nakken før den sprer seg til hodet. Hodepinen er typisk lokalisert til en side av hodet og oftest mest uttalt i bakhodet med utstråling mot øyet eller tinning, samt mot skulder og arm. Ulike årsaker til denne type hodepine kan være traume mot nakken, sykdom eller slitasjeforandringer i området. En tidligere nakke- eller hodeskade kan også være en utløsende årsak til problemene.

Hodepinen kan kjennetegnes ved at den forverres av spesifikke nakkebevegelser eller statiske posisjoner og kan fremprovoseres ved trykk på nakkestrukturer. Redusert funksjon av nakke- og halsmuskulatur og nedsatt bevegelighet i nakken kan også forekomme. Hodepinen har mange av de samme karakteristikkene som ved migrene og kan ofte være vanskelig å differensiere. En av forskjellene er at pasienter med cervikogen hodepine ikke repsonderer på medikamentell behandling.

Migrene
Migrene er typisk halvsidig og av pulserende eller bankende kvalitet. Hodepinen forverres ved fysisk aktivitet og er assosiert med lys- og lydskyhet, kvalme og oppkast. Sammen med hodepinen kan det også oppleves nevrologiske symptomer som synsutfall, aura og prikking til ansiktet. Mange migrenepasienter har også spenningshodepine.

Migrene er en episodisk hodepineforstyrrelse som kjennetegnes av anfall som varer fra fire timer til tre døgn, med mindre det tas tidlig forebyggende smertestillende medisin. Den langsiktige behandling av hodepine bør være multifaktoriell, hvor målsetningen må være å identifisere og unngå triggende faktorer. Den kan trigges av fysisk anstrengelse, dårlig søvn, kosthold, alkohol, økt stress osv.

En utredning hos nevrolog og tilpasset behandling med spesifikke medisiner eller injeksjoner er ofte nødvendig. Ellers kan råd om kosthold, søvn, hydrering, stressreduksjon og behandling av nakke og muskulatur også lindre migrene noe.

Kjeve hodepine
Spenninger i kjevemuskulaturen er et utbredt problem og kan forsårsake blant annet hodepine. Dette kommer av at smerter fra muskulatur i kjeve og ansikt kan gi referert smerte og oppfattes som hodepine. Nakkesmerter og svimmelhet kan også oppleves i forbindelse med dette, hvor spenningene som regel utløses av stress

Hodepinen trigges av bevegelser i kjeveleddet, som tygging eller gnissing av tenner på natt. Smertene kan være ensidige eller på begge sider og er ofte lokalisert rundt øynene og tinning. Spenninger i kjeven opparbeides som regel over mange år og over tid kan dette forårsake slitasje på tenner og forandring i bittet. Evt. slitasje på tennene kan ofte bekreftes av en tannlege. I visse tilfeller kan det være nødvendig med bittskinne for å avlaste bittet. Kjevespenninger kan også medføre spenninger i nakkemuskulatur, slik at man ofte må kombinere behandling av kjeve og nakke.


Diagnostikk
For å diagnostisere hodepinen gjennomføres en samtale mellom terapeut og pasient, hvor sykehistorien kartlegges. Da ønsker vi å få svar på lokalisasjon, hvordan den kjennes ut, hva som provoserer eller lindrer osv. Etterpå vil en klinisk undersøkelse hjelpe oss å avkrefte eller bekrefte hvilke strukturer eller funksjoner som kan forårsake din hodepine. Vi vurderer også psykiske og sosiale faktorer, da dette også kan spille inn på smerter. Ved behov for ytterligere utredning vil vi henvise videre til bildediagnostikk eller spesialister.


Behandling
Hos oss kan vi tilby behandlingstiltak som råd og veiledning, kartlegging av livsstil, leddmobilisering og manipulering, muskulær behandling som massasje, triggerpunktbehandling og dry needling. I tillegg kan våre fysio- og manuellterapeuter ved Ullevål og Tåsen fysioterapi og trening gi deg spesifikke øvelser og tilpasset opptrening hvis behov.

Skrevet av idrettsfysioterapeut Jørn Erik Strand.