Den aktive tilnærmingen kan skje i vårt treningssenter der både pasienter og andre følger sitt spesifikke treningsprogram med eller uten oppfølging. Ved en fysioterapikonsultasjon hos oss vektlegger vi flere ting i tillegg til å undersøke aktuell problemstilling og videre relevant behandling basert på nevnte undersøkelse. Vi forsøker å gi informasjon om aktuell skade/sykdom/plage, vi vil gjennomgå og forklare røntgenfunn og andre undersøkelser etter beste evne for å gi god informasjon om prognose og sykdomsutvikling. Dette som et supplement til informasjonen fra din lege/manuellterapeut.

Vi vil alltid gjennomføre en anamnese før undersøkelse ved første konsultasjon dvs at vi gjennomgår aktuelle opplysninger som er relevante for å gi deg best mulig hjelp. Vi bestreber alltid å møte deg som pasient på en tillitsfull og ellers god faglig basert måte.

Vi skal være gode på oppfølging i vårt treningssenter og samarbeider tett med våre treningsveiledere ute i treningssalen.