Instruktør/ Helse og treningsterapeut/ Ernæringsfysiolog

Utdanning/kurs: Kirsti Bjerkan er klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse fra det Medisinske fakultet, 0642632679494279.jpgUniversitetet i Oslo og har også en cand. mag. grad innen «Helselære og idrettsbiologi» fra Norges idrettshøgskole. Hun er Gymnastikk i tiden instruktør.Utdannet ved fysioterapihøgskolen i Oslo og to års idretts utdannelse fra Norges Idrettshøyskole. Har kurs i idrettsmedisin. Er også utdannet aerobicinstruktør etter Gymnastikk i Tiden modellen og har lang erfaring med trening til musikk.

ArbeidserfaringKirsti har jobbet som instruktør i mange år, både på private treningsenter og i forskningsprosjekter. Hun har
spesielt mye erfaring med gruppetrening for kvinner og menn som har vært inaktive. Kirsti har vært gruppeinstruktør på Ullevål og Tåsen fysioterapi og trening siden 2002. Hun jobber i dag som stipendiat på Aker universitetssykehus HF.

Interesse/spesialisering