Ved å gå til ernæringsfysiolog får du veiledning om hvordan du kan sette sammen ditt kosthold for at kroppen skal fungere optimalt og få tilført alle de næringsstoffene kroppen trenger.  Videre kan du lære om hvordan du kan tilpasse kostholdet ditt i forhold til de plager og livsstilsutfordringer du har.

En ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med:

–          kartlegging av kostholdet og spisemønster (krever ingen forberedelser til timen)

–          sette sammen et balansert kosthold i forhold til dine behov

–          Veiledning for vektreduksjon og forebygging av hjerte-karsykdom og diabetes type 2

–          Kostveiledning ved mage-tarmsykdommer som cøliaki, irritabel tarmsykdom og inflammatorisk tarmsykdom

–          Kostveiledning ved revmatiske sykdommer

–          Veiledning ved underernæring/ feilernæring og ufrivillig vekttap

–          Veiledning ved ensidig kosthold og vitaminmangler

–          Veiledning ved spiseforstyrrelser (bør behandles i samarbeid med psykolog)

Ved første konsultasjon gjøres en grundig kartlegging av kosthold og spisemønster samt kartlegging av symptomer. Det kalkuleres individuelle energi- og proteinbehov basert på fysisk aktivitet, kjønn og alder. Det settes mål for kostholdsjustering i samarbeid med deg avhengig av dine symptomer, dine preferanser og kapasitet.

Deretter følger oppfølgingssamtaler inntil mål er oppnådd.