Manuellterapeut og
Idrettsfysioterapeut

Kontor: 47 93 10 50

e-post: kristine.sandvik@ullevaltasen.no 

Timebestilling på nett

Kristine Green Sandvik 

 

Utdanning og kurs: 

Mastergrad i idrettsfysioterapi fra Curtin University, Perth, Australia, 2015

Godkjenning som manuellterapeut i Norge med henvisnings- og sykemeldingsrett, 2012

Mastergrad i manuellterapi fra Curtin University, Perth, Australia, 2010

Bachelor i  fysioterapi (Mensendieck) ved høyskolen i Oslo, 2007

Utdanning fra Norges idrettshøyskole (grunnfag + treningsveileder), 2004

 

Arbeidserfaring: 

Har jobbet i rehabiliteringsteam og i privat praksis

Underviser ved fysioterapiutdanningen på Bjørknes Høyskole
 

Interesseområder: 

Muskel skjelettplager / idrettsskader

Ryggplager

Muskelskader

Seneplager

Yngre utøvere

Utøvere med nedsatt funksjonsevne

 

Prioriterer pasienter med akutte plager eller akutt forverring av plager