Syklister vinner tid med styrketrening

TV fortsatt risikosport

Hvor blir det av fettet når vi trener?

Treningen som fjerner fettet

Sunt vekttap krever både trening og diett

Effektiv trening for diabetikere

Fysisk aktivitet, graviditet og fødsel.

Hvordan sove godt om natten?

Fysisk aktivitet og multippel sklerose.

Fysisk aktivitet for eldre.

Intensiv trening tre ganger i uken gir 60-åringer like god fysikk som en gjennomsnittlig trent 20-åring.

Hvordan uttrykke aerob kapasitet for barn og unge?

Effekt av treningsdosering for utvikling av styrke og hypertrofi

Styrketrening gir varig effekt.

Bedre på sykkel med styrketrening.

Best å trene sammen.

Effekten av to ulike styrketreningsmetoder på satelittceller, cellekjerner, muskelfiberareal og muskelstyrke i knestrekkerne hos eldre.

Effekten av tre ulike treningsregimer på muskelmasse, muskelstyrke og fysisk funksjon, blant eldre.