Nakkesmerter:
Forekomst
Kan defineres som smerter og plager i nakke eller cervical del av ryggsøylen. Det kan være 
vanskelig å avgrense plager fra øvre rygg, nakke og skuldre, og tallene på forekomst varierer 
noe fra studie til studie. Nakkesmerter forekommer ikke like ofte som ryggplager, men 35-
50 prosent kan regne med å få vondt i nakken i løpet av året (ilhebeck og lærum 2004). 
Nakkesmerter forekommer hyppigst hos kvinner og hos yngre voksne og middelaldrende. 
Akutte anfall er mest vanlig hos unge voksne.
Smertemekanisme:
Nakken består av 7 nakkevirvler med mellomvirvelskiver. Det er mange små ledd mellom 
disse virvlene, og det er også tett med leddbånd, muskler og sener. I tillegg er det i dette 
området mye nervetråder. Alle disse strukturene kan ved skade eller sykdom føre til smerter. 
Fleksjon og ekstensjon er størst i midtre del av nakken. Med åra blir funksjonen i nakken 
generelt nedsatt, spesielt i sidebøy. Kompensatorisk blir det økt bevegelse i øvre del av 
nakken. Belastningen i overgangen mellom nakke og rygg blir stor, og det disponerer for 
dysfunksjon og plager. I dette avsnittet er det mest vanlig med degenerative forandringer i 
mellomvirvelskivene. Funksjonsnedsettelse kan gi betydelige plager lokalt og referert smerte 
til thorax, skulder og armer (Rinvik, s 35). Smerter og stivhet i nakken er svært vanlig, 
men ofte kan det være uklart hva som egentlig er årsaken. I mange tilfeller er det mange 
enkeltfaktorer som virker sammen. Mekaniske belastninger og spenningstilstander i muskler 
er vanlige årsaker. (ref: sjå NIH).
Vanlige smertetilstander i nakken: 
Prolaps:
I mellom nakkevirvlene finn vi mellomvirvelskiver. Disse skivene består av en hard ytre ring 
og en kjerne med mykere materiale. Ryggskivene virker som «støtputer» og skal dempe trykk 
og belastninger som forplanter seg gjennom ryggsøylen. Over tid vil skivene bli utsatt for 
belastning som kan føre til sprekkdannelse i den harde ytre ringen. Gjennom denne sprekken 
kan den mykere indre kjernen bli presset ut. Dersom denne massen klemmer eller påvirker 
nerven som går ut av ryggmargen kalles det en prolaps (NIH). Symptomet på en prolaps er 
smerter, nedsett kraft og nedsett følelse i nerven som prolapsen påvirker. For nakken er dette 
som regel i armen. Gjennom undersøkelse av nakken og av nervesystemet kan en kartlegge 
hvilke nerver som er påvirket og i hvor stor grad disse er påvirket for å legge opp til riktig 
behandling, og eventuelt henviser til videre bildediagnostikk eller spesialist. 
Whiplash:
Whiplash er en type skade i nakken som oppstår når hodet beveger seg for raskt forover og 
dretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Hva slags skade som 
oppstår avhenger av hvor kraftig hodet beveges. Det vanligste er at det er en overstreking av 
muskler og leddbånd. Dette gir symptom i form av smerter og nedsett bevegelse av nakken. 
I noen sjeldne tilfeller kan skaden i nakken bli større og det kan samtidig forekomme en 
hjernerystelse. Hvilke skader en har fått kan kartlegges gjennom forskjellig undersøkelser av 
nakke og hode (Wikepedia)
Akutte nakkesmerter:
Akutte nakkesmerter, også kalt «kink i nakken» er plutselige innsettende sterke smerter som 
oppstår tilsynelatende uten noe ytre årsak eller direkte skade. Ofte kan det være at en våkner 
med stiv nakke om morgenen (på grunn av sovestillingen om natten). Leddene i nakken ligg 
tett i tett og disse kan henge seg opp eller låse seg med påfølgende sterke smerter. Nakken 
blir stiv og smertefull, og det blir ofte vanskelig å snu på hodet. Selv om smertene kan være 
intense er «klink i nakken» som regel helt ufarlig (kiropraktorgruppen).
Hodepine:
Noen av de mest vanlige hodepinetypene er spenningshodepine og Cervikogen hodepine. 
Spenningshodepine er vanlig, og ca. 1/3 av voksne har 2–14 episoder pr. måned. Smertene beskrives 
ofte som et trangt bånd rundt hodet. Diffust trykkende/pressende karakter med smerter på 
begge sider av hodet. Vanligvis øker smertene utover dagen. Mild kvalme, lys-eller lydskyhet kan 
forekomme. Cervokogen hodepine er ensidig hodepine, som regel mest uttalt i bakhodet. Det kan 
også være utstråling mot øye, tinning og eventuelt også mot skulder og overekstremitet på samme 
side. Smerte kan provoseres ved nakkebevegelser og/ eller trykk på nakkestrukturer. Ofte skyldes 
Cervokogen hodepine dysfunksjon i ledd i øvre del av nakken (legevakthåndboken).

Nakkesmerter:

Forekomst
Kan defineres som smerter og plager i nakke eller cervical del av ryggsøylen. Det kan være vanskelig å avgrense plager fra øvre rygg, nakke og skuldre, og tallene på forekomst varierer 
noe fra studie til studie. Nakkesmerter forekommer ikke like ofte som ryggplager, men 35-
50 prosent kan regne med å få vondt i nakken i løpet av året (ilhebeck og lærum 2004). 
Nakkesmerter forekommer hyppigst hos kvinner og hos yngre voksne og middelaldrende. 
Akutte anfall er mest vanlig hos unge voksne.

 

Smertemekanisme:
Nakken består av 7 nakkevirvler med mellomvirvelskiver. Det er mange små ledd mellom 
disse virvlene, og det er også tett med leddbånd, muskler og sener. I tillegg er det i dette 
området mye nervetråder. Alle disse strukturene kan ved skade eller sykdom føre til smerter. 
Fleksjon og ekstensjon er størst i midtre del av nakken. Med åra blir funksjonen i nakken 
generelt nedsatt, spesielt i sidebøy. Kompensatorisk blir det økt bevegelse i øvre del av 
nakken. Belastningen i overgangen mellom nakke og rygg blir stor, og det disponerer for 
dysfunksjon og plager. I dette avsnittet er det mest vanlig med degenerative forandringer i 
mellomvirvelskivene. Funksjonsnedsettelse kan gi betydelige plager lokalt og referert smerte 
til thorax, skulder og armer (Rinvik, s 35). Smerter og stivhet i nakken er svært vanlig, 
men ofte kan det være uklart hva som egentlig er årsaken. I mange tilfeller er det mange 
enkeltfaktorer som virker sammen. Mekaniske belastninger og spenningstilstander i muskler 
er vanlige årsaker. (ref: sjå NIH).

 

Vanlige smertetilstander i nakken: 

Prolaps:
I mellom nakkevirvlene finn vi mellomvirvelskiver. Disse skivene består av en hard ytre ring 
og en kjerne med mykere materiale. Ryggskivene virker som «støtputer» og skal dempe trykk 
og belastninger som forplanter seg gjennom ryggsøylen. Over tid vil skivene bli utsatt for 
belastning som kan føre til sprekkdannelse i den harde ytre ringen. Gjennom denne sprekken 
kan den mykere indre kjernen bli presset ut. Dersom denne massen klemmer eller påvirker 
nerven som går ut av ryggmargen kalles det en prolaps (NIH). Symptomet på en prolaps er 
smerter, nedsett kraft og nedsett følelse i nerven som prolapsen påvirker. For nakken er dette 
som regel i armen. Gjennom undersøkelse av nakken og av nervesystemet kan en kartlegge 
hvilke nerver som er påvirket og i hvor stor grad disse er påvirket for å legge opp til riktig 
behandling, og eventuelt henviser til videre bildediagnostikk eller spesialist. 

Whiplash:
Whiplash er en type skade i nakken som oppstår når hodet beveger seg for raskt forover og 
dretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Hva slags skade som 
oppstår avhenger av hvor kraftig hodet beveges. Det vanligste er at det er en overstreking av 
muskler og leddbånd. Dette gir symptom i form av smerter og nedsett bevegelse av nakken. 
I noen sjeldne tilfeller kan skaden i nakken bli større og det kan samtidig forekomme en 
hjernerystelse. Hvilke skader en har fått kan kartlegges gjennom forskjellig undersøkelser av 
nakke og hode (Wikepedia)

Akutte nakkesmerter:
Akutte nakkesmerter, også kalt «kink i nakken» er plutselige innsettende sterke smerter som 
oppstår tilsynelatende uten noe ytre årsak eller direkte skade. Ofte kan det være at en våkner 
med stiv nakke om morgenen (på grunn av sovestillingen om natten). Leddene i nakken ligg 
tett i tett og disse kan henge seg opp eller låse seg med påfølgende sterke smerter. Nakken 
blir stiv og smertefull, og det blir ofte vanskelig å snu på hodet. Selv om smertene kan være 
intense er «klink i nakken» som regel helt ufarlig (kiropraktorgruppen).

Hodepine:
Noen av de mest vanlige hodepinetypene er spenningshodepine og Cervikogen hodepine. 
Spenningshodepine er vanlig, og ca. 1/3 av voksne har 2–14 episoder pr. måned. Smertene beskrives 
ofte som et trangt bånd rundt hodet. Diffust trykkende/pressende karakter med smerter på 
begge sider av hodet. Vanligvis øker smertene utover dagen. Mild kvalme, lys-eller lydskyhet kan 
forekomme. Cervokogen hodepine er ensidig hodepine, som regel mest uttalt i bakhodet. Det kan 
også være utstråling mot øye, tinning og eventuelt også mot skulder og overekstremitet på samme 
side. Smerte kan provoseres ved nakkebevegelser og/ eller trykk på nakkestrukturer. Ofte skyldes 
Cervokogen hodepine dysfunksjon i ledd i øvre del av nakken (legevakthåndboken).