Undersøkelse Behandling
Fysioterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Fysioterapeut u/driftsavtale 790,- 490,-
Manuellterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Manuellterapeut og
fysioterapeutspesialist u/driftsavtale
875,- 550,-

Ved Ullevål og Tåsen Fysioterapi jobber fysio- og manuellterapeuter med og uten driftsavtale.

Ved oppsparing til egenandelstak type 2 varierer beløpet med behandlingens art og varighet.

Behandling hos fysio- manuellterapeut uten driftsavtale gir ikke godskriving til egenandelstak type 2.

Grunnlag for prisene er Norsk fysioterapeutforbund (NFF) sin takstplakat og evt. tillegg.

Avtalte, ikke benyttede timer, må betales i sin helhet dersom de ikke er avbestilt innen 24 timer før.