Ryggsmerter:
Ryggsmerter ser vi i denne sammenhengen på som smerter i korsryggen, dvs. smerter eller 
ubehag mellom nederste ribbenet og den nederste delen av rumpeballene. Korsryggsmerter 
er den vanligste formen for ryggsmerter. 60-80 % av oss vil oppleve ryggsmerter en gang 
i livet. Det er særlig personer mellom 35 og 55 år som søker lege. Kvinner og menn er like
utsatte.(NHI)
Oppbygging av ryggen:
Ryggen er sterk og tåler mye. Det gjør til at vi kan bevege oss oppreist og beskytter nervefiber
i ryggmargen. Korsryggen består av 5 virvler. Mellom virvlene er det mellomvirvelskiver 
av brusk og et mykt geléaktig materiale i midten. Dette fungerer som støtpute. Mellom hver 
virvel finnes også sideledd som sammen med flere lag muskler tillater bevegelser og sørger 
for stabilitet. De ytre laget med store muskler er viktigst for ryggens bevegelse, mens de indre 
musklene sørger for stabilitet. Sammen gjør det at ryggen både er stabil nok til å beskytte 
ryggens indre, men også bevegelig nok for «daglige gjøremål» (Formi).
Smertemekanismer: 
I de fleste tilfella kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra eller hvordan 
de har oppstått. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerte 
samtidig. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Oftest dreier det seg om ufarlige 
tilstander som lumbago (latin: smerter i korsryggen), kink eller hekseskudd (Formi). Ved en 
grundig ryggundesøkelse kan en finne fram til sturturen eller strukturene som gir smerter, og 
rette behandlingen inn mot disse. 
Vanlige smertetilstander i korsryggsmerter:
Korsryggsmerter deles inn i akutte, subakutte og langvarige ryggsmerter. Den første smerter 
en opplever blir omtalt som akutt. Dette kan for eksempel være at du våkner med en stiv 
og smertefull rygg. Dersom smertene vedvarer i mer enn 6 uker blir smertene omtalt som 
subakutt. Langvarige smerter omtales dersom smertene har hatt en varighet på mer enn 3 
måneder. Ryggsmertene kan også deles opp i:
Akutte uspesifikke ryggsmerter uten kjent patologi/årsak:
Akutte uspesifikke ryggsmerter kan skyldes vriding, overbelastning, direkte skade, fall eller 
slitasjeforandringer i ryggsøylen. Vanligvis er årsaken til akutte smerter krampe i muskulatur 
som gjør at leddene beveger seg dårligere. I leddene er det mange nerver som reagerer 
på at leddene ikke får bevege seg slik som det ønsker. Det fører til at ryggen føles stiv og 
smertefull. Akutte ryggsmerter er vanligst i aldersgruppen 20-55 år, og utgjør 80-90 % av 
dem med akutte ryggsmerter (NIH).
Ryggsmerter med nerverotaffeksjon
Ryggsmerter med nerverotaffeksjon vil si at nervene som går ut av ryggsøylen er påvirket. 
Dette skjer oftest ved at noe av gelèmassen i midten av mellomvirvelskivene presses ut 
gjennom sprekker i mellomvirvelskivene. En prolaps kan føre til avklemming, strekk og 
irritasjon av nerveroten. Det er dette som gjør at en får smerter ut i lår og helt ned i leggen. 
En kan også få redusert følelse og nedsett kraft i området som nerven forsyner, som i 
korsryggen er beina. Ofte får en og smerter og stivhet i ryggen fordi vevet rundt prolapsen blir 
sensitivisert og muskelaktiveringen øker. Dette gjør at det blir vondt å bevege seg. Vanligvis 
er det degenerative forandringer som er årsaken og ikke en spesielt uheldig hendelse. Nyere 
undersøkelser av eneggede tvillinger viser at arvelige forhold har stor betydning, mens 
arbeidsrelaterte belastninger synes å ha lite innvirkning (NIH).
Spinal stenose:
Spinal stenose skyldes trang ryggmargskanal eller spinalkanal. Ofte er det forårsaket
av forkalkninger i leddene (spondylose), som blir kalt degenerative forandringer. Disse
forandringene kan føre til at det blir trangt for nervene som passerer ut av ryggmargskanalen. 
Dette fører til nummenhet og svakhet i beina. Symptoma kommer ofte snikende. Ofte blir
det forverring ved gange, og redusert symptom dersom en stopper opp og bøyer ryggen 
frem. Årsaken til spinal stenose er ikke kjent, men arvelig disponering er trolig den 
viktigste årsaken. Gjennomsnittsalderen for pasienter med spinal stenose er 65 år (Oslo 
universitetssykehus).

Ryggsmerter:

Ryggsmerter ser vi i denne sammenhengen på som smerter i korsryggen, dvs. smerter eller 
ubehag mellom nederste ribbenet og den nederste delen av rumpeballene. Korsryggsmerter 
er den vanligste formen for ryggsmerter. 60-80 % av oss vil oppleve ryggsmerter en gang 
i livet. Det er særlig personer mellom 35 og 55 år som søker lege. Kvinner og menn er like
utsatte.(NHI)

Oppbygging av ryggen:
Ryggen er sterk og tåler mye. Det gjør til at vi kan bevege oss oppreist og beskytter nervefiber
i ryggmargen. Korsryggen består av 5 virvler. Mellom virvlene er det mellomvirvelskiver 
av brusk og et mykt geléaktig materiale i midten. Dette fungerer som støtpute. Mellom hver 
virvel finnes også sideledd som sammen med flere lag muskler tillater bevegelser og sørger 
for stabilitet. De ytre laget med store muskler er viktigst for ryggens bevegelse, mens de indre 
musklene sørger for stabilitet. Sammen gjør det at ryggen både er stabil nok til å beskytte 
ryggens indre, men også bevegelig nok for «daglige gjøremål» (Formi).

Smertemekanismer: 
I de fleste tilfella kan vi ikke slå nøyaktig fast hvor smertene kommer fra eller hvordan 
de har oppstått. Det er flere strukturer i og rundt ryggsøylen som kan gi opphav til smerte 
samtidig. Derfor kalles de vanligste smertene for uspesifikke. Oftest dreier det seg om ufarlige 
tilstander som lumbago (latin: smerter i korsryggen), kink eller hekseskudd (Formi). Ved en 
grundig ryggundesøkelse kan en finne fram til sturturen eller strukturene som gir smerter, og 
rette behandlingen inn mot disse. 

Vanlige smertetilstander i korsryggsmerter:

Korsryggsmerter deles inn i akutte, subakutte og langvarige ryggsmerter. Den første smerter 
en opplever blir omtalt som akutt. Dette kan for eksempel være at du våkner med en stiv 
og smertefull rygg. Dersom smertene vedvarer i mer enn 6 uker blir smertene omtalt som 
subakutt. Langvarige smerter omtales dersom smertene har hatt en varighet på mer enn 3 
måneder. Ryggsmertene kan også deles opp i:

Akutte uspesifikke ryggsmerter uten kjent patologi/årsak:
Akutte uspesifikke ryggsmerter kan skyldes vriding, overbelastning, direkte skade, fall eller 
slitasjeforandringer i ryggsøylen. Vanligvis er årsaken til akutte smerter krampe i muskulatur 
som gjør at leddene beveger seg dårligere. I leddene er det mange nerver som reagerer 
på at leddene ikke får bevege seg slik som det ønsker. Det fører til at ryggen føles stiv og 
smertefull. Akutte ryggsmerter er vanligst i aldersgruppen 20-55 år, og utgjør 80-90 % av 
dem med akutte ryggsmerter (NIH).

Ryggsmerter med nerverotaffeksjon
Ryggsmerter med nerverotaffeksjon vil si at nervene som går ut av ryggsøylen er påvirket. 
Dette skjer oftest ved at noe av gelèmassen i midten av mellomvirvelskivene presses ut 
gjennom sprekker i mellomvirvelskivene. En prolaps kan føre til avklemming, strekk og 
irritasjon av nerveroten. Det er dette som gjør at en får smerter ut i lår og helt ned i leggen. 
En kan også få redusert følelse og nedsett kraft i området som nerven forsyner, som i 
korsryggen er beina. Ofte får en og smerter og stivhet i ryggen fordi vevet rundt prolapsen blir 
sensitivisert og muskelaktiveringen øker. Dette gjør at det blir vondt å bevege seg. Vanligvis 
er det degenerative forandringer som er årsaken og ikke en spesielt uheldig hendelse. Nyere 
undersøkelser av eneggede tvillinger viser at arvelige forhold har stor betydning, mens 
arbeidsrelaterte belastninger synes å ha lite innvirkning (NIH).

Spinal stenose:
Spinal stenose skyldes trang ryggmargskanal eller spinalkanal. Ofte er det forårsaket
av forkalkninger i leddene (spondylose), som blir kalt degenerative forandringer. Disse
forandringene kan føre til at det blir trangt for nervene som passerer ut av ryggmargskanalen. 
Dette fører til nummenhet og svakhet i beina. Symptoma kommer ofte snikende. Ofte blir
det forverring ved gange, og redusert symptom dersom en stopper opp og bøyer ryggen 
frem. Årsaken til spinal stenose er ikke kjent, men arvelig disponering er trolig den 
viktigste årsaken. Gjennomsnittsalderen for pasienter med spinal stenose er 65 år (Oslo 
universitetssykehus).