Smittevernsregler for trening

1.    Kun trene hvis du er helt symptomfri

2.    God håndhygiene – påbudt å vaske hender før, under og etter trening med såpe og vann

3.    Vis hensyn og hold avstand i samsvar med retningslinjene fra myndighetene

a.     1 meters avstand ved moderat fysisk aktivitet
(eks. alltid et HUR-apparat mellom de som trener)

b.    2 meters avstand ved hard fysisk aktivitet

4.    God apparat- og utstyrshygiene – påbudt å vaske apparater og treningsutstyr før og etter bruk. Rydd på plass treningsutstyr etter bruk. (Sprayflaskene inneholder klor/klorin – OBS klær)

5.    Garderobene – kan benyttes av medlemmer

a.     Maks tre i garderobene av gangen

b.    Garderobeskap og dusjer er stengt

 

Takk for at du bidrar i å begrense smitten!