1) Må man bli henvist fra lege og ha rekvisisjon før man bestiller time hos manuellterapeut ?

Svar: Det er ikke nødvendig å oppsøke lege før man bestiller time hos manuellterapeut. Man trenger ikke henvisning og hvis manuellterapeuten har avtale med kommunen eller bydelen så får du samme egenandel uansett om du har med henvisning eller ikke.

 

2) Hvor lang tid tar første undersøkelse hos manuellterapeut? 

Svar: Normal tid for undersøkelse er fra 45 min til 60 min.

 

3) Hvordan vil manuellterapeuten undersøke meg første gang?

Svar: Undersøkelsen begynner med en samtale om sykehistorien, så er det en inspeksjon av kroppsholdning og etter det er det tester av aktive og passive bevegelser og spesielle tester for å undersøke funksjonen til ledd muskler og nervevev.

 

4) Er det noe spesielt jeg bør ha med meg eller på meg når jeg skal til undersøkelse og behandling?

Svar: Du trenger ikke å ta med laken, vi har papir laken. Man må være forberedt på at man må kle av seg til man står i undertøyet. Treningstøy kan være aktuelt for de neste timen og da får du beskjed om dette.

 

5) Hvordan blir man manuellterapeut?

Svar: Alle manuellterapeuter har studert og jobbet som fysioterapeut før oppsart av manuellterapistudiet som er en mastergrad på universitetet. Manuellterapeuten må også ha bestått eksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser.

 

6) Hvilke plager og tilstander behandler manuellterapeutene?

Svar: Manuellterapeutene behandler både akutte og vedvarende smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. Opptrening før og etter operasjon kan også veiledes av manuellterapeut.

 

7) Hvilken rolle har manuellterapeutene i helsevesenet?

Svar: Manuellterapeutene er helsevesenets spesialister på muskel- og skjelettlidelser. Som manuellterapeut vurderer man etter en grundig samtale og klinisk undersøkelse om manuellterapibehandling skal iverksettes eller om pasienten skal henvises til ytterligere utredning hos legespesialist, på sykehus eller om det skal tas røntgen/MR. Ved behov kan manuellterapeutene sykemelde inntil 12 uker på grunnlag av muskel og skjelettlidelser