Ultralydveiledet injeksjon

Manuellterapeut

Telefon:
40 23 82 77
Epostadresse:
kjetil.berthelsen@ullevaltasen.no

Kortison

Når konservativ behandling (øvelser/trening, manuell behandling og medisiner)  ikke fungerer kan det være nødvendig med injeksjonsbehandling ved ulike smertetilstander. Ofte bruker vi kortison som medikament der annen behandling ikke har ført frem. Ved enkelte tilstander er også injeksjon med kortison førstevalget. F.eks ved frossen skulder og ved kalkbursitt i skulderen. Frozen shoulder/frossen skulder/kapsulitt i skulder er en tilstand der leddkapselen blir betent med smerte og påfølgende stivhet  i leddet som resultat. Ubehandlet kan en slik prosess ta opptil 3 år. I de fleste fagmiljøer er det enighet om at ultralydveiledet injeksjon med kortison så tidlig som mulig er førstevalget som behandling ved denne tilstanden.

Diagnosen stilles ved en klinisk undersøkelse og kan ofte verifiseres ved ultralydundersøkelse og ved MR på et senere stadie i sykdomsutviklingen.

Studier viser at man trenger færre injeksjoner når man bruker ultralydveiledning under injeksjonen. Kortison har ofte et dårlig rykte og noen av grunnene til det kan være at kortisonpreparatet blir satt på feil sted pga manglende bruk av ultralydveiledning og at kortison blir satt på feil grunnlag.

Mange av våre pasienter blir overrasket over hvor lite smerter det er forbundet med injeksjonsbehandlingen. Dette kan være fordi de har erfaringer med injeksjoner som er satt blindt dvs. uten bruk av ultralyd og at disse injeksjonene ofte er smertefulle.

Kortison er et hormon som i utgangspunktet finnes i kroppen. Kortison fremstilles syntetisk og virker betennelsesdempede. Det er ofte indikasjon for å injisere kortison når betennelsen gir hvilesmerter eller nattesmerter.

Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening har tre manuellterapeuter; Hanne Mette Sande, Kjetil Berthelsen og Bård Grøttum, som har utført ultralydveiledede injeksjoner siden 2013, etter bestått injeksjonsutdanning ved Universitetet i Bergen. De samarbeider seg imellom og drøfter pasientkasus med andre kolleger som driver med ultralydveiledet injeksjoner ved andre klinikker.

Norsk Manuellterapeut Forening har utarbeidet de faglige retningslinjene for injeksjonsbehandling som terapeutene følger. For å lese mer om det samt henvisninger til relevant forskning se her:  http://manuell.no/sites/m/manuell.no/files/887309540.pdf

Ved injeksjonsbehandling bruker terapeutene ofte medikamenter som er reseptbelagte og bruker disse medikamentene i samråd med pasientene fastlege eller annen lege som kjenner pasienten. Ofte må terapeutene avklare med legespesialister f.eks kardiologer der man må seponere (avstå fra å ta annen medisin) under injeksjonsbehandling. Dette gjøres f.eks når pasientene bruker enkelte typer blodfortynnende medikamenter.

Terapeutene samarbeider med flere legekontor som henviser til vår klinikk for vurdering av ultralydveiledet injeksjoner. Med terapeutenes bakgrunn som fysioterapeuter/manuellterapeuter vil injeksjonsbehandling med kortison følges opp med øvelser og trening der det er behov for dette.

I mange tilfeller ender man opp med ikke å injisere kortison pga manglende indikasjon og på grunn av kontraindikasjoner. Det er en klinisk undersøkelse med samtale om sykehistorie med påfølgende ultralydundersøkelse som avgjør om pasienten skal injiseres med kortison .

Det er viktig å gi god informasjon om avlastning etter en injeksjon og du får alltid informasjon om eventuell bivirkninger. Det injiseres aldri kortison direkte i en sene og når injeksjon forekommer i en slimpose nær en sene informeres pasienten om den forbigående økte rupturfaren i senen. Derfor er det viktig å gi pasienten råd om riktig aktivitetsnivå etter en injeksjon.

Kontraindikasjoner ( tilstander der man ikke skal injisere med kortison) er listet opp under våre retningslinjer som nevnt ovenfor:  http://manuell.no/sites/m/manuell.no/files/887309540.pdf

Hyaluronsyre

Andre medikamenter som vi bruker er hyaluronsyre, lokalbedøvelse og saltvann. Hyaluronsyre brukes som et «smøremiddel» i ledd og slimposer og er ofte et godt alternativ eller supplement til kortisonbehandling. Hyaluronsyre er ikke et reseptbelagt medikament og kan brukes så ofte man vil i motsetning til kortison som ikke bør injiseres ubegrenset. Eksempler på diagnoser der hyaluronsyre brukes  er ved artrose i kne og hofte samt ved irritasjonstilstander  i slimposer (bursa) i skulder. Hyaluronesyre finnes naturlig i kroppen i bindevev og i leddvæske og vi har erfaring med at selv ledd med betydelig artrose kan ha en effekt i over 6 mnd. Ved mindre slitasje /degenerative forandringer er effekten ofte lengre, ofte opp til 1,5 år. Behandlingen kan gjentas så ofte man vil og har ingen bivirkninger. Målet med injeksjon av hyaluronesyre er ofte å utsette operasjoner med innsetting av protese. Kombinasjonen  injeksjon av hyaluronsyre og trening er ofte det beste for å få en lang effekt av behandlingen.

Når leddet er veldig betent (inflammasjon) og væskefyllt (hydrops) vil vi som regel aspirere leddet dvs at vi bruker ultralydveiledning av en nål for å tømme leddet for væske. Ved samme prosedyre injiserer vi kortison for at betennelsen skal roe seg. Når artroseleddet er væskefylt og betent kombinerer vi ofte injeksjon av  kortison og hyaluronsyre.

Kalkskylling

Vi utfører også kalkskylling av sener der vi ved spesielle teknikker fjerner eller deler opp kalk i muskelsener som kan gi smertetilstander.  Dette er ofte aktellt ved kroniske tilstander i en sene der andre tiltak f.eks trykkbølgebehandlin/rESWT og trening ikke fører frem. Ved prosedyren bruker vi lokalbedøvelse/xylocain og «pumper» kalken inn i sprøyten med oppdeling av kalken etterpå ved bruk av injeksjonsnålen slik at kroppen greier å absorbere resten av kalken etter injeksjonsbehandlingen.

Dry needling

Ved andre kroniske tilstander i sener (tendinose)  gjør vi  en «dry needling» i sener for å skape en ny tilhelningsprosess i en sene som er smertefull. Ved alle disse teknikkene bruker  vi ultralyd for å forsikre oss om at vi treffer på riktig sted i senen.  Kombinasjonen av trening , øvelser og annen manuell behandling sammen med injeksjonsbehandlingen gir ofte best resultat for pasienten.

 

Eksempler på aktuelle tilstander for bruk av ultralydveiledet injeksjonsbehandling:

  • Frossen skulder/kapsulitt skulder/ frozen shoulder
  • De Quarvain syndrom
  • Bursitt skulder/subacromial bursitt /subdeltoid bursitt
  • Artrose kne/hofte/ankel/skulder/fingre/albue
  • Artritt/synovitt ledd
  • Bursitt kne
  • Tendinose sener
  • Jumpers knee
  • Akilles tendinose
  • Olecranon bursitt

mfl