Eldre som trener styrke

Psykomotorisk fysioterapeut

Telefon:
93 82 38 55
Epostadresse:
nahid.ruhi@ullevaltasen.no

Bydelsprosjekt for eldre – styrke og balansetrening
I samarbeid med bydel Nordre Aker vi en treningsgruppe for eldre, med spesielt behov for styrke- og balansetrening.

Det kan være personer som:

Har falt eller er redde for å falle
Nylig har vært innlagt på sykehus/annen institusjon
Har sviktende funksjon
Er motivert for å delta i gruppetilbud
Den enkelte må kunne reise til og fra trening alene (evt med ledsager). Transport må besørges av den enkelte. Pasienttransport kan benyttes.

Målet med gruppetilbudet er å vedlikeholde/bedre funksjon.

Treningen forutsetter rekvisisjon fra lege og vil foregå i våre lokaler på Tåsensenteret hver torsdag fra kl 12.30 til 13.30.

Bydelsfysioterapeutene vil være behjelpelige med å vurdere om tilbudet passer for den enkelte.

Dersom du tenker at et slikt tilbud passer for deg, kan henvendelsen rettes til fysioterapeut Nahid Ruhi ved Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening.

Vi håper at mange finner tilbudet interessant og ønsker å delta.