Trykkbølge kan være en effektiv metode og et hjelpemiddel mot kroniske senelidelser. Apparatet genererer mekaniske sjokkbølger inn i kroppen og kan derfor gis av terapeuter med medisinsk faglig bakgrunn. Mellom behandlingene setter kroppen selv i gang en naturlig reperasjonsprosess som fører til at irritasjon i behandlingsområdet dempes. Vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse ferdigbehandles ved 2-5 behanlinger på 3-5 minutter og men en ukes intervaller. For henvisning til klinisk dokumentasjon, se nettstedet trykkbølgebehandling.no