En idrettsfysioterapeut er en fysioterapeut med mastergrad eller spesialkompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av skader i muskel- og skjelettapparatet.

Idrettsfysioterapeut

En idrettsfysioterapeut er en fysioterapeut med mastergrad eller spesialkompetanse innen idrettsmedisin og rehabilitering av skader i muskel- og skjelettapparatet. Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om diagnostisering, behandling og rehabilitering av akutte skader og belastningsskader oppstått i forbindelse med idrett, mosjon eller generell fysisk aktivitet. En idrettsfysioterapeut har i tillegg kompetanse på opptrening og behandling av plager og/eller dysfunksjoner etter operasjoner, brudd eller feiltrening. Behandlingen/rehabiliteringen er spesifikt rettet mot aktiviteten eller idretten pasienten ønsker tilbake til. Idrettsfysioterapi omhandler også kunnskap om hvordan skader kan forebygges, slik at du som pasient kan redusere risikoen for at en skade oppstår.

Idrettsfysioterapi utdanning

For å bli idrettsfysioterapeut kreves seks års utdanning. Dette innebærer en bachelor i fysioterapi etterfulgt av 1 år turnustjeneste samt et toårig masterprogram ved Norges Idrettshøgskole.

Behandling

En idrettsfysioterapeut kan behandle de fleste pasienter med plager i eller smerter fra hele muskel- og skjelettapparatet, uavhengig av hvordan plagene har oppstått. Behandlingen kan bestå av både treningsveiledning, øvelsesbehandling eller manuelle teknikker i form av bløtvevsbehandling, idrettsmassasje, nålebehandling, taping, trykkbølgebehandling eller lignende.

Vår idrettsfysioterapeut heter  Jørn Erik Strand