Psykomotorisk fysioterapi behandling retter seg mot vedvarende spenningsmønster som kan gi smertetilstander i muskel, skjelett og påvirke pusten. Bearbeiding av vanskelige følelser er også en del av behandlingen. Behandlingen skal hjelpe til forståelse for kroppens reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet og øke bevissthet for sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser.