Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Manuellterapeuten er primærkontakt, noe som vil si at pasienten kan komme direkte uten henvisning fra lege.

Manuellterapi hos oss

Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening har 2 manuellterapeuter på klinikken, Kjetil Berthelsen og Bård Grøttum. De tilbyr rask utredning for akutte plager, eller akutt forverring av kjente plager. Samtale og grundig undersøkelse gir grunnlaget for behandlingen. Akutt behandling går ofte ut på å gi pasienten diagnose og forklare pasienten og gi prognose. Råd og øvelser og noe behandling med manuelle teknikker. Begge manuellterapeutene har utdannelse i Ultralyddiagnostikk og Ultralydveiledet injeksjonsterapi. De samarbeider med fysioterapeuter, treningsveiledere, psykolog og psykomotorisk fysioterapeut om behandlings og treningsopplegget for pasientene. Les mer om våre manuellterapeuter her.

Om manuellterapi

Manuellterapeuter har en lengre utdanning på muskel skjelett området. De undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Manuellterapeuten er primærkontakter noe som vil si at pasienten kan komme direkte uten henvisning fra lege. Det har vært direkte tilgang til manuellterapeut uten henvisning fra 2006.  Manuellterapeuter har henvisningsrett til radiologiske undersøkelser, legespesialister og for eksempel henvise for vurdering for operasjon på sykehus. Å være primærkontakt innebærer også sykemeldingsrett. Manuellterapeuter kan sykemelde i inntil 12 uker om gangen.

Manuellterapeuter er utdannet til å differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

Manuellterapi utdanning

Det tar sju år å bli utdannet manuellterapeut. 4 år utdanning i fysioterapi (3 år på høgskole+1 år turnustjeneste). Manuellterapiutdanningen i Norge er et to års masterstudium på heltid ved Universitetet i Bergen. Man kan også ta manuellterapiutdanning i utlandet.

Kilde: manuellterapi.no.

Barnemanuellterapi

Interesserte manuellterapeuter i Norge har i de senere årene tilegnet seg mer kunnskap og erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn og barn med asymmetri. Vår manuellterapeut Kjetil Berthelsen har interesse og erfaring som behandler for barn. Les mer om assymetri i nakke i manuellterapeut foreningens brosjyre: manuellterapi.no