Fysioterapeut Cathrine Reiersen

Fysioterapeut

Telefon:
901 57 962
Epostadresse:
cathrine.reiersen@ullevaltasen.no

Interesse/spesialisering: Cathrine har lang erfaring med rygg, hofte- og bekkenrelaterte plager. Leder barseltrening og grupper i mensendieck. Jobber også mye med arm og skuldersmerter, idrettsrelaterte kneplager og fotproblematikk.

Utdanning:
Bachelor i fysioterapi, studieretning mensendieck ved Høyskolen i Oslo (2004)
Grunnfag medisin (1999)
Har kurs i Triggerpunktbehandling med nåler (IMS), behandling av bekkenrelaterte plager med Britt Stuge, SET slyngebehandling/trening fra Redcord, manuellterapikurs: lumbal, bekken og hofte fra NFF, Kinesiotaping trinn 1, Alignment «Motor controll skulder».

Arbeidserfaring: Har jobbet ved Ullevål og Tåsen Fysioterapi pg Trening i 7 år som fysioterapeut, instruktør og treningsveileder. Har tidligere jobbet med forebygging og motorisk trening for barn i skole og barnehage. Vært ansvarlig for svangerskapskurs med fokus på ergonomi og treningsveiledning for gravide og barsel i kommunehelsetjenesten. Ledet bassengtrening for gravide og reumatikere. Har også jobbet som fysioterapeut og treningsveileder ved NIMI Slemmestad.