Fysioterapeuten behandler blant annet overbelastning i sener og ledd, hofteplager, før og etter operasjoner, nevrologiske og revmatiske sykdommer, slitasjeskader/artrose, brudd, bekkenplager under svangerskap og etter fødsel.

Fysioterapi hos oss

På Ullevål og Tåsen Fysioterapi og trening har vi 9 fysioterapeuter som kan hjelpe deg med dine plager/skader. Vi er opptatt av gi deg som pasient den beste oppfølgingen ved å tilby bred kompetanse på huset. Våre terapeuter har derfor spesialisert seg på ulike områder for å hjelpe deg best mulig. Nedenfor gir vi en generell beskrivelse av fysioterapi og hvordan et typisk behandlingsforløp foregår. Les mer om våre terapeuter og deres kompetanseområder her.

Om fysioterapi

Fysioterapi er undersøkelse, forebygging og behandling av muskel- og skjelettapparatet. Fysioterapeuten gjennomfører blant annet treningsterapi, leddmobilisering, trykkbølgebehandling, såletilpasning, triggerpunktsbehandling med nåler, traksjonsbehandling av ledd og ulike former for massasje.

Fysioterapeuter behandler og veileder flere plager/skader. Blant annet overbelastning i sener og ledd, hofteplager, før og etter operasjoner, nevrologiske og revmatiske sykdommer, slitasjeskader/artrose, brudd, bekkenplager under svangerskap og etter fødsel.

Vi tilbyr fysioterapi fra både fysioterapeuter, mensendieckfysioterapeuter og psykomotorisk fysioterapi. Hver fysioterapeut jobber på sin måte med felles retningslinjer. Fysioterapi utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Dette får terapeutene etter en 3-årig utdannelse etterfulgt av 1 år i turnustjeneste. Våre fysioterapeuter har etter dette tatt spesialistutdanning og/eller kurs.

Hvordan jobber fysioterapeuten?

Første konsultasjon begynner alltid med en samtale om din opplevelse av plagen/skaden. Vi gjennomgår aktuelle opplysninger som er relevante for å gi deg best mulig hjelp. Deretter gjennomføres en grundig og tilpasset undersøkelse med bakgrunn i din unike helsehistorie/anamnese. Videre utarbeider fysioterapeuten i samarbeid med deg en behandlingsplan. Denne planen styres av konkrete målsetninger i samråd med fysioterapeutens faglige vurdering. Videre er behandlingsforløpet et samarbeid mellom deg og behandler. Vi har fokus på tverrfaglig samarbeid ved behov.

Den aktive tilnærmingen kan skje i vårt treningssenter der både pasienter og andre følger sitt spesifikke treningsprogram med eller uten oppfølging. Vi skal være gode på oppfølging i vårt treningssenter og samarbeider tett med våre treningsveiledere ute i treningssalen.

Spørsmål og svar

1) Må man bli henvist fra lege og ha rekvisisjon før man bestiller time hos fysioterapeut?

Svar: Det er ikke nødvendig å oppsøke lege før man bestiller time hos fysioterapeut med eller uten driftstilskudd. Det er kun personer under 16 år og personer med godkjent yrkesskade fra NAV som har rett til fri behandling hos fysioterapeuter med driftsavtale.

2) Hvor lang tid tar første konsultasjon hos fysioterapeuten?

Svar: Normal tid for undersøkelse er fra 45 min til 60 min.

3) Er det noe spesielt jeg bør ha med meg eller på meg når jeg skal til undersøkelse og behandling?

Svar: Man må være forberedt på at man må kle av seg til man står i undertøyet. Om ønskelig kan man ta med en shorts. Treningstøy kan være aktuelt for den neste timen og da får du beskjed om dette.

4) Hva koster en time hos fysioterapeut?

Svar: Vi har fysioterapeuter med og uten driftsavtale. Fysioterapeuter uten driftsavtale har kort ventetid og kan tilby time raskt. Fysioterapeuter med driftsavtale kan ha lengre ventetid og følger ulike takster. Flere av våre fysioterapeuter har forsikringsavtaler med Falck helse, Storebrand/Digicare, Nordic Netcare, IF/Vertikal.

Undersøkelse   Behandling 
Fysioterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Fysioterapeut u/driftsavtale 940,- 610,-
Manuellterapeut m/driftsavtale RTV takst RTV takst
Manuellterapeut og
fysioterapeutspesialist u/driftsavtale
1025,- 685,-

 

Grunnlag for prisene er Norsk fysioterapeutforbund (NFF) sin takstplakat og evt. tillegg.

Avtalte, ikke benyttede timer, må betales i sin helhet dersom de ikke er avbestilt 24 timer før. Avbestilling pr telefon for timer mandag må skje senest kl.12 fredagen før.