Mensendieckfysioterapeuter legger stor vekt på å lære deg om kroppen og dens bevegelser. Læringen bidrar til å forstå hvorfor problemer oppstår, og hvordan du selv kan ta ansvar for egen helse.

Mensendieckfysioterapeuten gir deg personlig instruksjon i hensiktsmessig trening og behandler muskel/skjelettplager. Vi legger stor vekt på å lære deg om kroppen og dens bevegelser. Læringen bidrar til å forstå hvorfor problemer oppstår, og hvordan du selv kan ta ansvar for egen helse. Behandlingen veksler mellom øvelser og assisterte bevegelser kombinert med bløtedelsbehandling/sykegrep.

Vi tilbyr gruppetimer med mensedieck. På gruppeplanen har vi 6 timer med mensendieck-gymnastikk spredt utover uken. Se nærmere på treningstider her.

Mensendieck-gymnastikk bedrer kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i dagligliv og under annen trening. Du lærer å ta hensyn til kroppen din og dermed forebygge feilfunksjoner og smerter i muskel/skjelettsystemet. Treningsformen passer for alle. Mensendiecktrening i gruppe kan være en god vedlikeholdsbehandling etter avsluttet behandling hos fysioterapeut fordi det gis individuell veiledning i gruppen. Timen ledes av mensendieckfysioterapeuter.